BÅLD´S BYGG & TRÄDGÅRDSTJÄNST AB ÄR FÖR TILLFÄLLET VILANDE PÅ GRUND AV STUDIER

ALLA AKTIVA KUNDER ÄR INFORMERADE OCH HAR FÅTT HJÄLP MED ÖVERGÅNG TILL ANDRA FÖRETAG

NYA KUNDER HÄNVISAS TILL ANDRA LOKALA FÖRETAG PÅ ÖLAND

STORT TACK TILL ALLA KUNDER UNDER VÅRA AKTIVA ÅR SOM GJORT DETTA MÖJLIGT

NI ÄR FANTASTISKA!

VÄNLIGA HÄLSNINGAR,

DANIEL & MARLÉNE