Mina trädgårdstjänster:

Gräsklippning * Trimning * Rabattrensning * Häckklippning * Trädfällning * Viss trädbeskärning * Och givetvis bortforsling

Mina snickartjänster:

Ut-byggnation * Till-byggnation * Ny-byggnation * Renovering

Debitering för varje påbörjad ½ timme. Vi erbjuder klippkort.

Snickeritjänster är övergripande förlagda på vinterhalvåret för att inte drabba gräsklipparkunderna tidsmässigt. Mindre arbeten kan planeras in under regniga dagar till exempel, då trädgårdsbiten kan bli mindre.

Välkommen att kontakta oss för mer information om priser samt RUT & ROT.