Vi är ett litet lokalt familjeföretag benäget på Öland och ägarna består av paret

Marléne & Daniel

 

Det startade med att vi drog igång gräsklippning våren 2016 då ett annat företag här på Öland la ner sin verksamhet. Vi tog då över dess kunder och har sedan vi gjorde det haft kvar dessa kunder samt givetvis fått nya under åren.

 

På somrarna klipper vi gräs och gör annat som hör trädgården till så att våra kunder kan ha semester på sin semester.

På höst, vinter & vår så utför vi häckklippningar och snickeritjänster.

 

Daniel är utbildad snickare och har jobbat på både stora och små företag i Kalmar. 2016 tog han steget att starta eget för att få göra det han tycker är roligt och satsa på det han brinner för, att få blanda jobb och nära kundkontakt. Han samarbetar idag med sin fd chef som driver byggtjänst företag i Kalmar samt elektriker och VVS-are som han lärt känna under sitt arbete som snickare. Detta gör att du som kund kan be om mer omfattande jobb och ändå slippa att själv behöva ringa till en massa olika firmor. Daniel kan, om så önskas av dig som kund, sköta så att andra lämpliga hantverkare kommer om det behövs. Detta sparar mycket tid och energi för både kunden och oss som företag då jobbet blir mer lättöverskådligt när hantverkarna kan samarbeta, jobbet brukar bli klart snabbare då och man drar ner på risker för stillestånd i arbetet.

Marléne sköter det administrativa och hjälper till ute hos kund när det behövs men har ett jobb som enhetschef på ett vårdföretag och sköter därför det som rör Båld´s på sin lediga tid.

Det går däremot alltid att nå henne i administrativa frågor både via mail och telefon.

 

GDPR

Båld´s Bygg & Trädgårdstjänst AB´s Personuppgiftspolicy

Gäller fr.o.m 25 maj 2018

När du är kund hos Båld’s Bygg & Trädgårdstjänst AB anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och hur den används. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att vara kund hos oss, accepterar du vår sekretesspolicy och samtycker till vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig (tillexempel mail eller e-faktura). Det är viktigt att du läser och förstår vår sekretesspolicy.

 1. Information som vi samlar in för att vi ska kunna tillhandahålla och erbjuda de tjänster ni önskar och för att du ska kunna använda och få kundsupport samlar vi in data som du uppger och data som vi får av dig.

Information som du uppger.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du först registrerar dig genom att fylla i kund kort, information du skickar via mail, sms, talar om muntligt eller på något annat sätt lämnar personuppgifter.

Detta kan vara:

 • Ditt Kund kort. I samband med att du registrerar dig och skapar ett kund kort anger du bland annat ditt telefonnummer, mail adress & faktura adress.
 • Dina personuppgifter. I samband med den första faktura som skickas till dig så lägger vi in dina uppgifter så som personnummer, adress och så vidare för att kunna fakturera dig samt söka exempel RUT eller ROT avdrag hos skatteverket.
 • Information som du skapar. Via mail, sms eller på annat sätt skriver vi in på det kund kort vi har för att kunna erbjuda dig tjänsten så som du vill ha den.

 1. Hur vi använder information som vi samlar in

Information som vi samlar in används för att tillhandahålla, underhålla, fakturera, söka ROT/RUT hos skatteverket, komma i kontakt med dig & förbättra tjänsten vi utför hos dig.

Informationen som vi samlar in används för att tillhandahålla tjänsten, vilket inkluderar att tillhandahålla kundsupport samt för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Vi använder även din information för att svara dig när du kontaktar oss.

Vi arbetar ständigt för att skydda dina uppgifter och förvarar dem aktsamt.

 1. Information som du och vi delar

Du delar dina personuppgifter och information som du själv skapar.

Vi arbetar med tredjepart i syfte att söka RUT/ROT, köpa material och marknadsföra oss. När vi delar personuppgifter och annan information med tredjepartsleverantörer i detta syfte, lämnar vi aldrig ut mer information än vad som är nödvändigt. Vi kräver även att de använder din information varsamt.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Om Båld’s Bygg & Trädgårdstjänst Aktiebolag skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

 1. Rättslig grund för behandlingen

Vi samlar in, använder och delar informationen i enlighet med punkterna 1-3 ovan:

 • I syfte för att uppfylla våra användarvillkor
 • i enlighet med ditt samtycke (som du kan återkalla när som helst)
 • i enligt vad som nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter
 • som behövs för våra (eller andras) berättigade intressen, inklusive våra intressen att tillhandahålla en säker och lönsam tjänst till våra kunder och leverantörer, såvida inte dessa intressen bryter mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personlig information.
 1. Dina rättigheter till rättelse, radering och tillgång Vi lagrar din data så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten du beställt, eller tills ditt konto har raderats. Bedömningen hur länge det är nödvändigt att spara data utgår från faktorer som informationens art, varför den samlats in och bearbetats samt utifrån tillämpliga rättsliga och operationella lagringsbehov.

Om du vill korrigera felaktiga eller icke-komplett information om dig själv eller ta bort din information genom att skicka ett epostmeddelande till: daniel@bbtt.se . När du gör detta raderas din data och alla andra uppgifter som vi inte längre behöver använda för till exempel bokföring.

Vidare kan du även:

 • Få tillgång till data. Begära ut information om dina sparade personuppgifter genom att skicka ett epostmeddelande till daniel@bbtt.se .

Du har även rätt att kontakta datainspektionen om du är missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter.